top of page

עיצוב כרטיסי ביקור

עיצוב כרטיס הביקור יכול לשכנע כל כף יד לשמור ולנצור אותו לנצח.

אני מזהירה מראש כי יש אפילו שיכולים לפתח אובססיה לכרטיס הביקור ויפתחו עמו קשר הדוק במיוחד... התנאים לכבוש אחרים לכרטיס ביקור מהסרטים הם: קווים מודרניים, חפים מקישוטיות ייתר, מעביר מסר ברור והימנעות מצפיפות ייתר עיצובית או מילולית. רק כרטיס ביקור שכזה יצעק מכל ארנק ומקומות מסתור אחרים, בהם שומר ונוצר אותו מקבלו. עיצוב מקצועי של כרטיס ביקור מאפיין עסקים, שירותים ומוצרים בגודל קטן ועם מסר גדול.

bottom of page