גלובוס מקס

במסגרת עבודתי במשרד פרסום דחף,

עבדתי על עיצוב פרסומות, שילוט והזמנות לסרטים שהוקרנו ב"גלובוס מקס"

קבלת חומרים לפוסטר ועיצוב הפוסטר מהשלב הראשון עד סגירתו לדפוס.